پایگاه اطلاع رسانی معلولان ایران

استان قم / استخر

نرگس

آدرس: قم- زنبیل آباد- روبروی خیابان امام حسین-خیابان یاسمن-بوستان نرگس- داخل بوستان

تلفن تماس: ۰۲۵-۳۲۹۱۰۳۵۳

طراحی و پشتیبانی: امیدواران هاست