پایگاه اطلاع رسانی معلولان ایران

استان خوزستان / فیزیوتراپی

نسیم اهواز

آدرس: اهواز، کیانپارس، نبش ۸ شرقی، ساختمان آسمانه، طبقه ۲، واحد ۶

تلفن تماس: ۶۱-۳۳۳۷۹۰۸۸

طراحی و پشتیبانی: امیدواران هاست