پایگاه اطلاع رسانی معلولان ایران

استان خراسان رضوی / فیزیوتراپی

نشاط

آدرس: خ احمداباد - احمد اباد ۱۱-پ ۱۴۳ ط همکف

تلفن تماس: ۰۵۱۳۸۴۶۹۹۵۸

طراحی و پشتیبانی: امیدواران هاست