پایگاه اطلاع رسانی معلولان ایران

استان خوزستان / فیزیوتراپی

نوروزی

آدرس: اهواز، کیانپارس، خ پهلوان شرقی بعدازپارکینگ پهلوان ط۱

تلفن تماس: ۶۱-۳۳۳۶۰۱۲۱

طراحی و پشتیبانی: امیدواران هاست