پایگاه اطلاع رسانی معلولان ایران

استان آذربایجان غربی / فیزیوتراپی

نور

آدرس: ارومیه - خ ارشاد جنب بیمارستان امام خمینی (ره)

تلفن تماس: ۰۴۴۳۳۴۸۰۱۷۰

طراحی و پشتیبانی: امیدواران هاست