پایگاه اطلاع رسانی معلولان ایران

استان سیستان و بلوچستان / فیزیوتراپی

نور

آدرس: زاهدان-سراوان-خیابان عدالت-چهارراه پست-ساختمان پزشکان شفا-طبقه اول همکف و زیرزمین

تلفن تماس: ۰۵۴۸۵۲۳۴۰۰۰

طراحی و پشتیبانی: امیدواران هاست