پایگاه اطلاع رسانی معلولان ایران

استان قزوین / استخر

نور

آدرس: قزوین- مینودر- نرسیده به فلکه ایران دوچرخ- نبش کوچه صداقت

تلفن تماس: ۰۲۸-۳۳۷۹۴۴۴۰

طراحی و پشتیبانی: امیدواران هاست