پایگاه اطلاع رسانی معلولان ایران

استان تهران / بینایی سنجی

نور

آدرس: تهران- شهر ری میدان معلم جنب بانک رفاه پاساژ ساحل

تلفن تماس: ۰۲۱۳۳۳۸۸۷۱۶

طراحی و پشتیبانی: امیدواران هاست