پایگاه اطلاع رسانی معلولان ایران

استان قزوین / فیزیوتراپی

نیروی انتظامی(رسول اکرم)

آدرس: قزوين – خ نواب – كوچه شهيد واعظي

تلفن تماس: ۲۸ – ۳۳۳۶۲۸۱۹

طراحی و پشتیبانی: امیدواران هاست