پایگاه اطلاع رسانی معلولان ایران

استان خوزستان / فیزیوتراپی

هارمونی

آدرس: درمانگاه فرهنگیان  خیابان شریعتی نبش ۲۲ بهمن

تلفن تماس: ۶۱-۵۲۳۵۹۸۵۹

طراحی و پشتیبانی: امیدواران هاست