پایگاه اطلاع رسانی معلولان ایران

استان هرمزگان / کار درمانی

هدف

آدرس: بندر عباس-خ سید جمال الدین حد فاصل بین چهار راه مرادی چهار راه میلادی طبقه سوم

تلفن تماس: ۰۷۶۳۲۲۱۴۱۲۸

طراحی و پشتیبانی: امیدواران هاست