پایگاه اطلاع رسانی معلولان ایران

استان هرمزگان / کار درمانی

هدف

آدرس: بندر عباس-خ سید جمال الدین حد فاصل بین چهار راه مرادی چهار راه میلادی ۶ طبقه دوم

تلفن تماس: ۰۷۶۳۲۲۱۴۱۱۶

طراحی و پشتیبانی: امیدواران هاست