پایگاه اطلاع رسانی معلولان ایران

استان خوزستان / گفتار درمانی

هلال احمر

آدرس: اهواز-کیانپارس-۱۳شرقی -کلینیک هلال احمر

تلفن تماس: ۶۱-۳۳۳۸۴۶۶۶

طراحی و پشتیبانی: امیدواران هاست