پایگاه اطلاع رسانی معلولان ایران

استان خوزستان / فیزیوتراپی

ورزش

آدرس: اهواز  /  گلستان خیابان بهمن بین شهریور و فروردین پلاک ۲۷

تلفن تماس: ۶۱-۳۳۲۰۱۷۶۶-۹۳۹۷۴۸۳۵۱۷

طراحی و پشتیبانی: امیدواران هاست