پایگاه اطلاع رسانی معلولان ایران

استان قزوین / فیزیوتراپی

ولیعصر(عج)

آدرس: آبيك – شهرك قدس _ فاز۱_ خ ۲۰ متري

تلفن تماس: ۲۸– ۳۲۸۹۸۰۰۱

طراحی و پشتیبانی: امیدواران هاست