پایگاه اطلاع رسانی معلولان ایران

استان زنجان / استخر

ولیعصر

آدرس: زنجان- زیباشهر- بالانر از پل ولیعصر-اولین بریدگی سمت راست مجموعه ولیعصر

تلفن تماس: ۰۲۴-۳۳۷۸۰۱۱۳

طراحی و پشتیبانی: امیدواران هاست