پایگاه اطلاع رسانی معلولان ایران

استان همدان / فیزیوتراپی

پارسا

آدرس: همدان میدان رسالت بلوار چمران بلوار شهید صنعتی طبقه همکف

تلفن تماس: ۰۸۱۳۸۲۱۶۲۸۳

طراحی و پشتیبانی: امیدواران هاست