پایگاه اطلاع رسانی معلولان ایران

استان قزوین / فیزیوتراپی

پارس

آدرس: قزوين – خ فردوسي – ك اميرامجد- ساختمان پزشكان سلامت – واحد۱۰

تلفن تماس: ۲۸-۳۳۲۲۷۹۴۸

طراحی و پشتیبانی: امیدواران هاست