پایگاه اطلاع رسانی معلولان ایران

استان خوزستان / فیزیوتراپی

پارس

آدرس: ميدان بيمارستان ابتداي خ كرم نسب سمت چپ پلاك۵۷۱

تلفن تماس: ۶۱۵۲۸۲۶۸۷۸

طراحی و پشتیبانی: امیدواران هاست