پایگاه اطلاع رسانی معلولان ایران

استان خوزستان / فیزیوتراپی

پاسارگاد

آدرس: اهواز زيتون كارمندي خ كميل بين زيتون و زيبا پلاک۶۱

تلفن تماس: ۶۱ – ۳۴۴۵۴۳۶۳

طراحی و پشتیبانی: امیدواران هاست