پایگاه اطلاع رسانی معلولان ایران

استان فارس / فیزیوتراپی

پردیس ضمیرازاد

آدرس: شیراز-معدل شرقی-طبقه دوم

تلفن تماس: ۰۷۱۱۲۳۴۹۷۱۷

طراحی و پشتیبانی: امیدواران هاست