پایگاه اطلاع رسانی معلولان ایران

استان تهران / فیزیوتراپی

پرسپولیس

آدرس: اسلامشهر زرافشان کوچه ۴۰ پلاک ۹۳ طبقه همکف

تلفن تماس: ۰۲۱۵۶۳۵۳۱۴۷

طراحی و پشتیبانی: امیدواران هاست