پایگاه اطلاع رسانی معلولان ایران

استان قم / شنوایی سنجی

پویانفر

آدرس: قم- میدان سعیدی ابتدای بلوار نیروی هوایی نبش کوچه شماره ۲

تلفن تماس: ۰۲۵۳۳۶۷۰۳۷۲۶

طراحی و پشتیبانی: امیدواران هاست