پایگاه اطلاع رسانی معلولان ایران

استان خوزستان / فیزیوتراپی

پویش

آدرس:  ایذه ۴راه امام علی- خیابان شهید قریشوندی مجتمع پزشکان پارسیان طبقه سوم واحد۴

تلفن تماس: ۶۱-۴۳۶۵۳۱۲۱-۴۳۶۵۳۱۱۲۲

طراحی و پشتیبانی: امیدواران هاست