پایگاه اطلاع رسانی معلولان ایران

استان یزد / استخر

کاج

آدرس: یزد- میدان کاج-صفاییه- خیابان عدالت

تلفن تماس: ۰۳۵-۳۸۲۳۶۷۱۱

طراحی و پشتیبانی: امیدواران هاست