پایگاه اطلاع رسانی معلولان ایران

استان سمنان / کار درمانی

کاردرمانی

آدرس: سمنان - چهار راه ساحل بیمارستان فاطمیان سابق

تلفن تماس: ۰۲۳۳۳۳۳۱۶۶۲

طراحی و پشتیبانی: امیدواران هاست