پایگاه اطلاع رسانی معلولان ایران

استان قم / کار درمانی

کاردرمانی

آدرس: قم- بلوارامین کوچه شماره ۷ ساختمان پزشکان دفتر طبقه سوم

تلفن تماس: ۰۲۵۳۳۲۶۱۵۸۷۸

طراحی و پشتیبانی: امیدواران هاست