پایگاه اطلاع رسانی معلولان ایران

استان مازندران / کار درمانی

کار درمانی

آدرس: ساری - خ ۱۵ خرداد ک شورای شهر ساختمان هدف

تلفن تماس: ۰۲۳۳۳۲۰۱۱۵۷

طراحی و پشتیبانی: امیدواران هاست