پایگاه اطلاع رسانی معلولان ایران

استان فارس / فیزیوتراپی

کوار

آدرس: شیراز کوار-خ اکبراباد-کوچه۲-سمت راست

تلفن تماس: ۰۹۱۷۳۱۶۹۴۵۲

طراحی و پشتیبانی: امیدواران هاست