پایگاه اطلاع رسانی معلولان ایران

استان خوزستان / فیزیوتراپی

کوثر 

آدرس:  اهواز، کیانپارس، خیابان میهن شرقی روبروی آزمایشگاه نرگس مجتمع مروارید پلاک ۱۳ واحد ۶

تلفن تماس: ۰۶۱۳۳۹۱۳۳۶۶ / ۰۶۱۳۳۹۱۵۲۲۲

طراحی و پشتیبانی: امیدواران هاست