پایگاه اطلاع رسانی معلولان ایران

استان اصفهان / گفتار درمانی

کوثر

آدرس: اصفهان- دروازه تهران ابتدای خ امام کوچه شماره ۹

تلفن تماس: ۰۳۱۰۹۱۳۱۳۲۲۰

طراحی و پشتیبانی: امیدواران هاست