پایگاه اطلاع رسانی معلولان ایران

استان خوزستان / فیزیوتراپی

کیانپارس

آدرس: اهواز، کیانپارس، خیابان ۳ شرقی، مجتمع پزشکی پارسیان

تلفن تماس: ۶۱-۳۳۹۲۰۵۹۷

طراحی و پشتیبانی: امیدواران هاست