پایگاه اطلاع رسانی معلولان ایران

استان قزوین / کار درمانی

کیمیا

آدرس: خیابان فردوسی کوچه امیرامجد ساختمان پزشگان کیمیا طبقه دوم واحد۲

تلفن تماس: ۲۸-۳۳۲۴۲۲۵۳

طراحی و پشتیبانی: امیدواران هاست