پایگاه اطلاع رسانی معلولان ایران

استان قزوین / شنوایی سنجی

کیمیا

آدرس: خیابان فردوسی جنوبی کوچه امیر امجد ساختمان پزشکان کیمیا

تلفن تماس: ۲۸-۳۳۲۴۲۲۵۳

طراحی و پشتیبانی: امیدواران هاست