پایگاه اطلاع رسانی معلولان ایران

استان خوزستان / کار درمانی

کیمیا

آدرس: اهواز- خ معلم بین کافی و نادری جنب دبیرستان دخترانه هدف

تلفن تماس: ۰۶۱۳۲۲۲۳۰۴۳

طراحی و پشتیبانی: امیدواران هاست