پایگاه اطلاع رسانی معلولان ایران

استان خوزستان / فیزیوتراپی

گام

آدرس: اتوبان گلستان -بعدازفلکه فرهنگ شهرروبروی پارک صدف

تلفن تماس: ۶۱-۳۳۷۲۸۵۹۱

طراحی و پشتیبانی: امیدواران هاست