پایگاه اطلاع رسانی معلولان ایران

استان قم / گفتار درمانی

گفتار درمانی

آدرس: قم- سه کیلومتری صدوق ک ۱۰پ۴

تلفن تماس: ۰۲۵۳۳۲۹۱۱۰۴۵

طراحی و پشتیبانی: امیدواران هاست