پایگاه اطلاع رسانی معلولان ایران

استان قم / گفتار درمانی

گفتار درمانی

آدرس: قم- میدان سعدی ک ۲ طبقه۲

تلفن تماس: ۰۲۵۳۳۶۶۲۲۳۵۱

طراحی و پشتیبانی: امیدواران هاست