پایگاه اطلاع رسانی معلولان ایران

استان اصفهان / سینما

یاسمن

آدرس: اصفهان- شاهین شهر-جنب فلکه شهر داری-

تلفن تماس: ۰۳۱۴۵۲۲۰۴۰۷

طراحی و پشتیبانی: امیدواران هاست