پایگاه اطلاع رسانی معلولان ایران

استان خوزستان / فیزیوتراپی

یزدانی اهواز

آدرس: اهواز، گلستان خیابان خرداد بین دی و آذر

تلفن تماس: ۰۶۱۳۳۳۳۸۲۶۸ / ۰۹۱۶۵۳۰۱۵۱۵

طراحی و پشتیبانی: امیدواران هاست