پایگاه اطلاع رسانی معلولان ایران
استان آذربایجان غربی
استان آذربایجان غربی
سایر پارامترها

وضعیت مناسب‌سازی

تخفیف

مراکز استان آذربایجان غربی

استان آذربایجان غربی / فیزیوتراپی

شهدا اطلاعات بیشتر

آدرس: استان آ-غ-مياندوآب-فلکه شهرداری روبروی بانک مسکن بخش فیزیوتراپی درمانگاه تلفن تماس: ۴۴۴۵۲۲۱۸۳۰

استان آذربایجان غربی / فیزیوتراپی

شفا اطلاعات بیشتر

آدرس: خیابان خالصه ساختمان پزشکان پاستور زیرزمین تلفن تماس: ۴۴۴۵۲۴۵۷۳۳

استان آذربایجان غربی / فیزیوتراپی

بهبود اطلاعات بیشتر

آدرس: خيابان امام روبروي آزمايشگاه سايه روشن تلفن تماس: ۴۴۴۵۲۴۱۳۴۸

استان آذربایجان غربی / فیزیوتراپی

جعفر صادق اطلاعات بیشتر

آدرس: ماکو خ امام درمانگاه بو علي سپاه تلفن تماس: ۴۴۳۴۲۲۲۴۳۷

استان آذربایجان غربی / فیزیوتراپی

محمدی عیان اطلاعات بیشتر

آدرس: آذربايجانغربي-سلماس - خيابان مصطفي خميني - تقاطع قره ني - ساختمان پزشکان افرا تلفن تماس: ۴۴۳۵۲۳۱۹۴۴

استان آذربایجان غربی / فیزیوتراپی

بیرامزاده اطلاعات بیشتر

آدرس: سلماس خیابان قرنی تقاطع مصطفی خمینی مجتمع پزشکی میلادزیرزمین تلفن تماس: ۴۴۳۵۲۳۵۰۷۲

استان آذربایجان غربی / فیزیوتراپی

خداوردی زاده اطلاعات بیشتر

آدرس: سلماس : خيابان امام کوچه روبروي اداره پست پلاک ۵ موسسه فيزيو تراپي سينا تلفن تماس: ۴۴۳۵۲۲۸۶۳۷

استان آذربایجان غربی / فیزیوتراپی

ایروانی اطلاعات بیشتر

آدرس: خيابان امام-کوچه نوراله خان-پلاک ۱۰مجتمع نوراله خان تلفن تماس: ۴۴۳۶۲۲۱۴۹۲

استان آذربایجان غربی / فیزیوتراپی

نوین اطلاعات بیشتر

آدرس: خيابان امام ک مدرس تلفن تماس: ۴۴۳۶۲۳۲۸۴۰

استان آذربایجان غربی / فیزیوتراپی

رازی اطلاعات بیشتر

آدرس: سه راه سنگيني ساختمان پزشکان عيسي زاده تلفن تماس: ۴۴۴۶۲۲۴۸۷۵

طراحی و پشتیبانی: امیدواران هاست