پایگاه اطلاع رسانی معلولان ایران
استان قزوین
استان قزوین
سایر پارامترها

وضعیت مناسب‌سازی

تخفیف

مراکز استان قزوین

استان قزوین / شنوایی سنجی

عرفان اطلاعات بیشتر

آدرس: خیابان فردوسی جنوبی کوچه امیر امجد ساختمان پزشکان کیمیا تلفن تماس: ۳۳۲۲۸۸۰۸

استان قزوین / شنوایی سنجی

کیمیا اطلاعات بیشتر

آدرس: خیابان فردوسی جنوبی کوچه امیر امجد ساختمان پزشکان کیمیا تلفن تماس: ۲۸-۳۳۲۴۲۲۵۳

استان قزوین / شنوایی سنجی

قائم اطلاعات بیشتر

آدرس: سبزه میدان نبش بانک ملت درمانگاه قائم عج تلفن تماس: ۹۱۲۲۸۱۱۲۷۹

استان قزوین / شنوایی سنجی

قریب اطلاعات بیشتر

آدرس: سبزه میدان ابتدای خیابان نادری جنب بانک سینا بن کاوه ساختمان دکتر قریب تلفن تماس: ۹۳۷۶۶۱۴۹۲۷

استان قزوین / بینایی سنجی

صفارزاده اطلاعات بیشتر

آدرس: مینورد مالکانه بیمارستان ولایت تلفن تماس: ۲۸-۳۳۷۹۰۶۲۰

استان قزوین / بینایی سنجی

جمالی اطلاعات بیشتر

آدرس: کوثر فلکه دوم بلوارمحلات پلاک ۲۸ تلفن تماس: ۲۸-۳۳۳۳۲۹۳۰

استان قزوین / بینایی سنجی

پروانه اطلاعات بیشتر

آدرس: خیابان شهید بابایی بالاتر از استاندارد جنب بانک صادرات پلاک ۴۹۹طبقه دوم تلفن تماس: ۲۸-۳۳۳۶۸۳۷۰

استان قزوین / بینایی سنجی

سررشته داری اطلاعات بیشتر

آدرس: خیام شمالی کوچه فظیلت پلاک ۶۲ تلفن تماس: ۲۸-۳۳۳۳۰۰۸۰

استان قزوین / بینایی سنجی

معصومه عبدالهی اطلاعات بیشتر

آدرس: منتظری قدیم سراه سلامگاه ساختمان پزشکان کیمیا طبقه بالای داروخانه تلفن تماس: ۲۸-۳۲۵۶۴۰۴۱

استان قزوین / بینایی سنجی

علی شهروزی اطلاعات بیشتر

آدرس: خیام جنوبی کوچه ۹پلاک ۹ تلفن تماس: ۲۸-۳۲۲۳۰۳۷۹

طراحی و پشتیبانی: امیدواران هاست