پایگاه اطلاع رسانی معلولان ایران
استان چهارمحال و بختیاری
استان چهارمحال و بختیاری
سایر پارامترها

وضعیت مناسب‌سازی

تخفیف

مراکز استان چهارمحال و بختیاری

استان چهارمحال و بختیاری / بینایی سنجی

سیمرغ اطلاعات بیشتر

آدرس: چهارراه فصیحی پاساژسیمرغ جنب عینک مهر تلفن تماس: ۰۳۸-۳۲۲۶۲۲۲۵

استان چهارمحال و بختیاری / بینایی سنجی

ازاده اطلاعات بیشتر

آدرس: خ ۱۲محرم فاز ۳ تلفن تماس: ۰۳۸-۲۲۲۲۱۷۱۳

استان چهارمحال و بختیاری / شنوایی سنجی

علوم پزشکی اطلاعات بیشتر

آدرس: شهرکرد گودال چشمه بیست متری ۳جنب مسجد علی ع دانشگاه علوم پژشگی تلفن تماس: ۰۳۸-۳۳۳۳۶۵۲

استان چهارمحال و بختیاری / شنوایی سنجی

پویا اطلاعات بیشتر

آدرس: خ مولوی روبروی کتاب خانه مولوی ساختمان پزشکان اردیبهشت تلفن تماس: ۰۳۸-۲۲۲۱۸۶۶

استان چهارمحال و بختیاری / گفتار درمانی

سلیمی اطلاعات بیشتر

آدرس: شهر کرد میدان انقلاب خ ملت پلاک ۱کوچه ۴۷ تلفن تماس: ۰۳۸-۳۲۲۵۴۷۶۸

استان چهارمحال و بختیاری / گفتار درمانی

پرواز اطلاعات بیشتر

آدرس: شهرکرد-میدان انقلاب خ ملت کوچه ۴۷پلاک ۱ تلفن تماس: ۹۱۳۴۸۰۱۲۹۶

استان چهارمحال و بختیاری / گفتار درمانی

امید اطلاعات بیشتر

آدرس: شهر کرد خ عشایر پشت درمانگاه تخصصی ساختمان فیزیوتراپی الزهرا تلفن تماس: ۰۳۸-۴۴۴۶۰۴۹

استان چهارمحال و بختیاری / گفتار درمانی

امید اطلاعات بیشتر

آدرس: شهر کرد- خ ولیعصر شمالی رئبروی گل فروشی هفت پلاک ۴۱۰ تلفن تماس: ۹۰۸۶۲۴۸۸۹

استان چهارمحال و بختیاری / گفتار درمانی

طنین اطلاعات بیشتر

آدرس: شهر کرد-خ ۱۲محرم خ سعدی ساختمان پزشکان بهرام تلفن تماس: ۰۳۸-۳۲۲۲۱۱۰۲

استان چهارمحال و بختیاری / گفتار درمانی

طاوس اطلاعات بیشتر

آدرس: شهر کرد خیابان فردوسی کوچه ۶۴ سعدیمجتمع طاوئس تلفن تماس: ۹۱۴۰۸۳۰۶۸۳

طراحی و پشتیبانی: امیدواران هاست