13 آوریل 2024
پایگاه جامع اطلاع رسانی معلولان کشور

فرم اولیه سازمان های مردم نهاد معلولان

مدیران محترم سازمانهای مردم نهاد معلولان کشور

با سلام

ضمن آرزوی توفیق روزافزون احتراماٌ ، خرسندیم که با گذشت بیش از دو دهه تلاش مستمر ، اکنون اغلب دولتمردان براي تداوم رشد و توسعه همه جانبه، از مشارکت مردم و نهادهاي مردمي در امور کشور به عنوان يک ارزش ياد مي کنند و  براي ارتقاء موفقيت ها و اثربخشي در انجام ماموريت ها توسعه و تقويت سازمان هاي مردم نهاد (N.G.O) را به عنوان امري مهم و قابل اعتنا باور دارند .

لذا با عنايت به ضرورت همفكري و وحدت رويه مديران محترم سازمانهاي مردم نهاد معلولان بویژه در موضوعاتی چون تسريع در تصويب لايحه بازنگري قانون جامع حمايت از حقوق معلولان و بررسی تهدیدها و فرصتهای شبكه سازي در تشکلها، بدینوسیله  از جنابعالي درخواست مي گردد فرم اولیه را تکمیل نمایید.

 

[iphorm id=”5″ name=”فرم اطلاعات NGO”]