مسکن توانا

مسکن توانا

نوروزی . نوشته شده در کانون معلولین توانا 536 بدون نظر

معضل دیگری که افراد دارای معلولیت با آن مواجه هستند نبود مسکن مناسب برای زندگی است. کانون معلولین باهدف ایجاد سرپناه مناسب برای عزیزان دارای محدودیت در سال ۷۴ اقدام به تشکیل تعاونی مسکن نمود و با شناسایی نیازهای معلولین به همت مدیران کانون توانا و به یاری خداوند متعال توانست به این مشکل فایق آید که نتیجه ی آن ساخت ۲۳۸ واحد مسکن در ۴ فاز برای معلولین واجد شرایط است.

فاز اول  : پروژه ۱۲ واحدی در شهرک مینودر
فاز دوم  : پروژه ۱۸ واحدی در شهرک مینودر
فاز سوم  :پروژه ۹۶ واحدی در شهرک مینودر
فاز چهارم  :پروژه ۱۱۲ واحدی در شهرک مهرگان

بازتاب از سایت

دیدگاهتان را بنویسید