پایگاه اطلاع رسانی معلولان ایران
null

شکایت خود از سیاست های آمریکا علیه معلولان ایران را به مجامع بین المللی ارائه می دهیم شکایت خود از سیاست های آمریکا علیه معلولان ایران را به مجامع بین المللی ارائه می دهیم
شکایت خود از سیاست های آمریکا علیه معلولان ایران را به مجامع بین المللی ارائه می دهیم
بازدید جمعی از مدیران آران و بیدگل از کانون توانا و فیروز بازدید جمعی از مدیران آران و بیدگل از کانون توانا و فیروز
بازدید جمعی از مدیران آران و بیدگل از کانون توانا و فیروز
معینی: بزرگ‌ترین مشکل تشکل‌های معلولان فقدان همکاری جدی است معینی: بزرگ‌ترین مشکل تشکل‌های معلولان فقدان همکاری جدی است
معینی: بزرگ‌ترین مشکل تشکل‌های معلولان فقدان همکاری جدی است
جمالی: ضرورت‌های راه‌اندازی شبکه ملی معلولان اثبات شده جمالی: ضرورت‌های راه‌اندازی شبکه ملی معلولان اثبات شده
جمالی: ضرورت‌های راه‌اندازی شبکه ملی معلولان اثبات شده
فقدان مرکزیتی جامع برای هماهنگی تشکل‌های محسوس است  فقدان مرکزیتی جامع برای هماهنگی تشکل‌های محسوس است
فقدان مرکزیتی جامع برای هماهنگی تشکل‌های محسوس است
مروتی: شبکه راه‌اندازی شده توسط بهزیستی دچار ایراد ساختاری است مروتی: شبکه راه‌اندازی شده توسط بهزیستی دچار ایراد ساختاری است
مروتی: شبکه راه‌اندازی شده توسط بهزیستی دچار ایراد ساختاری است

جدیدترین فناوری ها در عرصه ی معلولین

ایمپلنت مغزی حس لامسه را به بیمار آسیب نخاعی باز گرداند

برای نخستین بار، دانشمندان موسسه فناوری کالیفرنیا (CalTech)، با استفاده از آرایه‌‌ی کوچکی از الکترودهای کاشتنی در مغز یک بیمار ضایعه‌‌ی نخاعی موفق شدند احساس طبیعی لامسه و توانایی حرکت را به دست او بازگردانند. با مجله‌ی فناوری‌های توان‌افزا... بیشتر بدانید

اخبار

کمر خمیده یک مرد زیر بار زندگی

این‌بار آمده‌ایم تا از یک خانواده پنج نفره دیدن کنیم.  به خانه‌ای آمده‌ایم که گر چه رونق زیادی ندارد اما صفای آن از دیوارهای خانه به کوچه‌‌، به خانه همسایه‌های کناری و به تمام فضای شهرگ اقبالیه سرریز می‌شود. اینجا خانه مصطفی حمیدی است. مرد... بیشتر بدانید

مقالات

بررسی کیفیت زندگی معلولین ضایعه نخاعی زلزله سال 1382 شهرستان بم

 ضایعه نخاعی از جمله ناتوانی هایی است که تاثیرات بسیار گستردهای بر روی کیفیت زندگی بیماران مبتلا گذاشته و زندگی بیمار را دچار مشکالت عدیده ای میکند. بنابراین پژوهش حاضر با هدف بررسی کیفیت زندگی معلولین ضایعه نخاعی زلزله شهرستان بم انجام گرف... بیشتر بدانید

مراکز توانبخشی کشور

سینما مهتاب

سینماهای مناسب سازی شده کشور نام استان قزوین نام سینما مهتاب نام شهر قزوین ورودی  همکف و همسطح خیابان داخل سینما دو طبقه و طبقه اول همکف می باشد سرویس بهداشتی همکف سرویس ویژه – آسانسور ندارد رمپ دارد پله برقی ندارد سالن ویژه معلولین د... بیشتر بدانید

طراحی و پشتیبانی: امیدواران هاست