کانون معلولین توانا سرمایه‌داری الهی را تحقق بخشید کانون معلولین توانا سرمایه‌داری الهی را تحقق بخشید
کانون معلولین توانا سرمایه‌داری الهی را تحقق بخشید
شورای اسلامی شهر قزوین تخصیص ناوگان خدمات حمل‌ونقل به معلولان و جانبازان راتصویب کرد شورای اسلامی شهر قزوین تخصیص ناوگان خدمات حمل‌ونقل به معلولان و جانبازان راتصویب کرد
شورای اسلامی شهر قزوین تخصیص ناوگان خدمات حمل‌ونقل به معلولان و جانبازان راتصویب کرد
مدیرعامل شرکت شاتل در کانون توانا:  کانون معلولین از معدود تشکل‌های خودگران کشور است مدیرعامل شرکت شاتل در کانون توانا: کانون معلولین از معدود تشکل‌های خودگران کشور است
مدیرعامل شرکت شاتل در کانون توانا: کانون معلولین از معدود تشکل‌های خودگران کشور است
موسوی در مراسم کنگره نشان عالی تولید ملی:  راه خدااز میان خلق می گذرد/روش ما سرمایه‌داری الهی است موسوی در مراسم کنگره نشان عالی تولید ملی: راه خدااز میان خلق می گذرد/روش ما سرمایه‌داری الهی است
موسوی در مراسم کنگره نشان عالی تولید ملی: راه خدااز میان خلق می گذرد/روش ما سرمایه‌داری الهی است
موسوی: با هدف ارائه طرح جامع جهانی اشتغال معلولان در کنگره بین‌المللی ترکیه حاضر شدم موسوی: با هدف ارائه طرح جامع جهانی اشتغال معلولان در کنگره بین‌المللی ترکیه حاضر شدم
موسوی: با هدف ارائه طرح جامع جهانی اشتغال معلولان در کنگره بین‌المللی ترکیه حاضر شدم
مدیران کانون معلولین توانا برای شرکت در کنگره جهانی “کسب‌وکار فراگیر” عازم ترکیه شدند مدیران کانون معلولین توانا برای شرکت در کنگره جهانی “کسب‌وکار فراگیر” عازم ترکیه شدند
مدیران کانون معلولین توانا برای شرکت در کنگره جهانی “کسب‌وکار فراگیر” عازم ترکیه شدند
معرفی رویکردهای اجتماعی شرکت فیروز و کانون معلولین توانا معرفی رویکردهای اجتماعی شرکت فیروز و کانون معلولین توانا
معرفی رویکردهای اجتماعی شرکت فیروز و کانون معلولین توانا

كانون معلولين توانا - پایگاه جامع اطلاع رسانی معلولان ایران