زرآبادی در بازدید از کانون توانا:  معلولان مطالبه‌گر باشند پرداخت سهم بیمه کارفرما نیازمند نظارت است زرآبادی در بازدید از کانون توانا: معلولان مطالبه‌گر باشند پرداخت سهم بیمه کارفرما نیازمند نظارت است
زرآبادی در بازدید از کانون توانا: معلولان مطالبه‌گر باشند پرداخت سهم بیمه کارفرما نیازمند نظارت است
معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی:  کانون توانا هدفی جز خدمت‌رسانی معلولان ندارد معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی: کانون توانا هدفی جز خدمت‌رسانی معلولان ندارد
معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی: کانون توانا هدفی جز خدمت‌رسانی معلولان ندارد
در اولین همایش آموزشی ویژه افراد دارای آسیب نخاعی مطرح شد؛  عملکرد سازمان بهزیستی با رسالت اصلی آن فاصله زیادی دارد  انزوای معلولان نتیجه ضعف مدیریتی مسئولان است در اولین همایش آموزشی ویژه افراد دارای آسیب نخاعی مطرح شد؛ عملکرد سازمان بهزیستی با رسالت اصلی آن فاصله زیادی دارد انزوای معلولان نتیجه ضعف مدیریتی مسئولان است
در اولین همایش آموزشی ویژه افراد دارای آسیب نخاعی مطرح شد؛ عملکرد سازمان بهزیستی با رسالت اصلی آن فاصله زیادی دارد انزوای معلولان نتیجه ضعف مدیریتی مسئولان است
مدیران روابط عمومی‌، اثرگذارترین بازوهای ایجاد تغییرنگرش در دستگاه‌ها هستند مدیران روابط عمومی‌، اثرگذارترین بازوهای ایجاد تغییرنگرش در دستگاه‌ها هستند
مدیران روابط عمومی‌، اثرگذارترین بازوهای ایجاد تغییرنگرش در دستگاه‌ها هستند
امام جمعه قزوین: عملکرد کانون توانا، نمونه بارز اقتصاد مقاومتی است امام جمعه قزوین: عملکرد کانون توانا، نمونه بارز اقتصاد مقاومتی است
امام جمعه قزوین: عملکرد کانون توانا، نمونه بارز اقتصاد مقاومتی است
بنیانگذار کانون توانا: امروز کانون توانا یک مدلینگ جهانی است بنیانگذار کانون توانا: امروز کانون توانا یک مدلینگ جهانی است
بنیانگذار کانون توانا: امروز کانون توانا یک مدلینگ جهانی است
ارائه خدمات درمانی رایگان ویژه معلولان نیازمند توسط ۳ پزشک جراح زخم بستر ارائه خدمات درمانی رایگان ویژه معلولان نیازمند توسط ۳ پزشک جراح زخم بستر
ارائه خدمات درمانی رایگان ویژه معلولان نیازمند توسط ۳ پزشک جراح زخم بستر
 تقویت روحیه معلولان در روند درمان نقش بسزایی دارد تقویت روحیه معلولان در روند درمان نقش بسزایی دارد
تقویت روحیه معلولان در روند درمان نقش بسزایی دارد
اولین نشریه الکترونیک پیک توانا منتشر شد اولین نشریه الکترونیک پیک توانا منتشر شد
اولین نشریه الکترونیک پیک توانا منتشر شد
گرامیداشت روز جهانی خانواده به همت کانون توانا گرامیداشت روز جهانی خانواده به همت کانون توانا
گرامیداشت روز جهانی خانواده به همت کانون توانا

كانون معلولين توانا پایگاه جامع اطلاع رسانی معلولان ایران